Food for thought Rijkdom

Wat betekent slecht kunnen lezen en schrijven voor je geluk?

Wist je dat 2,5 miljoen mensen in Nederland moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer?

Normaalgesproken denk ik daar niet over na, maar omdat het de komende week Week van de laaggeletterdheid/Alfabetisering is, stond ik even stil bij wat het betekent als je niet weet wat er om je heen te lezen valt. Hoe kun je informatie begrijpen? Hoe kun je een inschrijfformulier invullen? Hoe lees je waar je bus of tram heengaat? Hoe werk je met een computer? Hoe kun je überhaupt werken? En als je niet kunt werken, hoe zien je leven, de mogelijkheden en kansen die je hebt in de maatschappij er dan uit?

Ik realiseerde me niet hoeveel invloed het op je leven heeft als je met al die dingen moeite hebt. Ik heb zelf dyscalculie en daar loop ik als ondernemer regelmatig tegen beperkingen aan. Daar grap ik dan een beetje over, en inmiddels heb ik trucjes geleerd en durf ik mensen om hulp te vragen. Maar wat als je dat niet durft of kunt? Er hangt nog steeds een enorm taboe rond laaggeletterdheid en ik kan me best voorstellen dat je daar niet enorm mee te koop gaat lopen. En hoe functioneer je in een maatschappij die van letters en getallen aan elkaar hangt? Hoe geef je je leven vorm? Hoe kun je je rijk voelen als je veel minder kansen hebt om succesvol te zijn? Ben je minder succesvol als je niet kunt lezen of schrijver? Hoe ver kun je komen zonder deze voor veel mensen vanzelfsprekende vaardigheden?

Vaak gebruiken laaggeletterden met allerlei listen en hebben ze door het vragen van hulp jarenlang hun ‘handicap’ weten te verbloemen. Want dat is het echt: een handicap waardoor ze bijna dagelijks tegen de meest uiteenlopende lastigheden aanlopen.

Persoonlijk vind ik het best wel schokkend dat het aantal mensen dat laaggeletterd is nog steeds groeit (11,9% van de beroepsbevolking nu tegen 9% tien jaar geleden). De Stichting Lezen & Schrijven heeft de missie om deze groei te stoppen en per jaar minimaal 100.000 mensen te helpen met scholing. Zodat laaggeletterden echt kunnen gaan deelnemen aan de toch al veeleisende maatschappij. Ook wil de Stichting het taboe doorbreken en laaggeletterdheid bespreekbaar maken.

Voor 15.000 mensen per jaar zorgt scholing  ervoor dat het levensgeluk van voormalig laaggeletterden wordt vergroot. In de video vertellen Trudy en Koos over hoe hun leven is veranderd sinds ze kunnen lezen en schrijven, hoeveel invloed dit heeft gehad op hun geluk. Inspirerend.

De week van de Alfabetisering valt samen met de 50e Wereldalfabetiseringsdag (op 8 september).

Er worden in het hele land activiteiten georganiseerd met betrekking tot analfabetisme/laaggeletterdheid. Maandag 5 september is de start. Samen met diverse mensen die dagelijks te maken hebben met hun laaggeletterdheid, zullen Prinses Laurentien, diverse ministers en schrijfster Yvonne Kronenberg van de partij zijn.

In een groot aantal bibliotheken lezen op dinsdag 6 september BN’ers, zoals Lieke van Lexmond, Gers Pardoel en vele anderen voor uit het kinderboek Woezel en Pip. Voorlezen voor kinderen is een belangrijk middel om kinderen al op jonge leeftijd met taal in aanraking te brengen. Wie veel wordt voorgelezen, leest later zelf graag. Woensdag is er in de Tweede Kamer, met leden van de Tweede Kamer, een debattraining voor laaggeletterden, gevolgd door een debat.

Wil je meer verhalen horen en lezen? Klik dan op deze links.

https://www.youtube.com/watch?v=oYNmj9Y40uw
https://www.youtube.com/watch?v=zEwRHSf2ZCU
http://www.lezenenschrijven.nl/verhalen/ervaring-1/
http://www.lezenenschrijven.nl/verhalen
https://www.taalvoorhetleven.nl/cursist/verhalen/

Meer informatie over de campagne vind je op de site: Week van de Alfabetisering.

Bestand 04-09-16 10 18 27

Vergelijkbare artikelen

Geen reacties

Voeg een reactie toe

Menu